REGULAMIN KONFERENCJI

REGULAMIN KONFERENCJI
FABRYKA PRZYSZŁOŚCI W DRODZE DO PRZEMYSŁU 4.0

Konferencja Fabryka Przyszłości w drodze do Przemysłu 4.0 odbędzie się w dniach 25-26 października 2017 roku we Wrocławiu.

Organizatorami konferencji są firmy Balluff Sp. z o.o.; Fanuc Polska Sp. z o.o. ; Lapp Kabel Sp. z o.o. oraz WAGO ELWAG Sp. z o.o.Zgłoszenie udziału w Konferencji odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.przemysl40.pl do dnia 17 października 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika, jeżeli jego profil nie pasuje do grupy docelowej Konferencji lub w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa - 700 PLN netto za osobę

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty do dnia 20 października 2017 roku na podany na potwierdzeniu uczestnictwa rachunek bankowy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji opłata jest zwracana jedynie do 10 października. Po tym terminie opłata nie jest zwracana.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku opłata za uczestnictwo zostanie zwrócona.

Koszt uczestnictwa obejmuje udział w dwóch dniach konferencji, w tym w jednej z wybranych ścieżek tematycznych oraz materiały konferencyjne.
Organizatorzy w trakcie trwania konferencji i wieczornego bankietu zapewniają: wyżywienie, poczęstunki, napoje zimne i gorące.
Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów w trakcie trwania konferencji.

NOCLEGI

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów.

Uczestnicy konferencji zobowiązani są do samodzielnej rezerwacji miejsc noclegowych.

Dla uczestników Konferencji proponujemy noclegi w wybranych hotelach w których obowiązywać będą specjalne ceny na noclegi w dniach 25-26 października 2017 r.
Uczestnicy mogą skorzystać ze specjalnej zniżki na rezerwacje pokoi w podanych poniżej hotelach pod warunkiem podania hasła "Fabryka Przyszłości".

Goście mają specjalne warunki w hotelach:

RADISSON BLU HOTEL
ul. Purkyniego 10
50-156 Wroclaw

www.radissonblu.com/pl/hotel-wroclaw/

---

Hotel Novotel Wrocław Centrum
Powstańców Śląskich 7
53-332 Wrocław

www.novotel.com/pl/hotel-A073-novotel-wroclaw-centrum/

OŚWIADCZENIA

Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby firm Balluff Sp. z o.o.; Fanuc Polska Sp. z o.o. ; Lapp Kabel Sp. z o.o. oraz WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

logo

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!