REGULAMIN KONFERENCJI

REGULAMIN KONFERENCJI
FABRYKA PRZYSZŁOŚCI W DRODZE DO PRZEMYSŁU 4.0

Konferencja Fabryka Przyszłości w drodze do Przemysłu 4.0 odbędzie się w dniach 12-13 października 2016 roku we Wrocławiu.

Organizatorami konferencji są firmy Balluff Sp. z o.o.; Fanuc Polska Sp. z o.o. ; Lapp Kabel Sp. z o.o. oraz WAGO ELWAG Sp. z o.o.Zgłoszenie udziału w Konferencji odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.przemysl40.pl do dnia 5 października 2016.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika, jeżeli jego profil nie pasuje do grupy docelowej Konferencji lub w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa - 500 PLN netto za osobę

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty do dnia 5 października 2016 roku na podany na potwierdzeniu uczestnictwa. rachunek bankowy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji opłata jest zwracana jedynie do 30 września. Po tym terminie opłata nie jest zwracana.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku opłata za uczestnictwo zostanie zwrócona.

Koszt uczestnictwa obejmuje udział w dwóch dniach konferencji, w tym w jednej z wybranych ścieżek tematycznych oraz materiały konferencyjne.
Organizatorzy w trakcie trwania konferencji i wieczornego bankietu zapewniają: wyżywienie, poczęstunki, napoje zimne i gorące.
Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów w trakcie trwania konferencji.

NOCLEGI

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów.

Uczestnicy konferencji zobowiązani są do samodzielnej rezerwacji miejsc noclegowych.

Dla uczestników Konferencji proponujemy noclegi w wybranych hotelach w których obowiązywać będą specjalne ceny na noclegi w dniach 11-13 października 2016 r.
Uczestnicy mogą skorzystać ze specjalnej zniżki na rezerwacje pokoi w podanych poniżej hotelach pod warunkiem podania hasła "Fabryka Przyszłości".

Q Hotel Plus Wrocław
http://www.qhotels.pl/wroclaw-plus

Hotel Campanile Wrocław Centrum
http://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-wroclaw-centrum

OŚWIADCZENIA

Uczestnik Konferencji oświadcza, iż dane w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji są prawdziwe.

Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby firm Balluff Sp. z o.o.; Fanuc Polska Sp. z o.o. ; Lapp Kabel Sp. z o.o. oraz WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

logo

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!