OPŁATY

Koszt uczestnictwa - 500 PLN netto za osobę

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty do dnia 5 października 2016 roku na podany na potwierdzeniu uczestnictwa. rachunek bankowy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji opłata jest zwracana jedynie do 30 września. Po tym terminie opłata nie jest zwracana.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku opłata za uczestnictwo zostanie zwrócona.

Koszt uczestnictwa obejmuje udział w dwóch dniach konferencji, w tym w jednej z wybranych ścieżek tematycznych oraz materiały konferencyjne.
Organizatorzy w trakcie trwania konferencji i wieczornego bankietu zapewniają: wyżywienie, poczęstunki, napoje zimne i gorące.
Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów w trakcie trwania konferencji.

logo

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!